Ανασκόπηση 2016: Οι 10 ειδήσεις που διαβάστηκαν περισσότερο στο LesvosPost.com!-Θυμηθείτε

Ο πρώτος γύρος των γιορτών τελείωσε και αναμένοντας την αλλαγή του χρόνου, σας παρουσιάζουμε τις 10 ειδήσεις που έγιναν "viral" το 2016 (πάνω από 18.000 κλικ) στο LesvosPost.com!


Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε και το 2017! 

 (πατήστε τους παρακάτω τίτλους (link) και θυμηθείτε)

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Κλικ 110932



Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Κλικ 45721



Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Κλικ 42026



Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Κλικ 30237



Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Κλικ 27098



Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Κλικ 27024


Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Κλικ 27010



Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Κλικ 24631


Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Κλικ 21142


Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Κλικ 19570


«ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ…….»