Προκήρυξη για τοποθετηση καντινας στον αύλειο χώρο του Μουσικού Σχολείου απο τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης

1/19/2023 11:10:00 π.μ.
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης», σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 64321/Δ4/16-5-2008 Κ.Υ.Α. των Υπ. Εσωτερ...ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ