Νέοι πόροι 4.288.000,00 € διατίθενται από το Ταμείο Αλληλεγγύης


Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 4,29 εκ. ευρώ σε 10 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού και 1 νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.  

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ο Δήμος Ζηρού, ο Δήμος Ζίτσας, ο Δήμος Λαγκαδά, ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο Δήμος Χαλκιδέων, ο Δήμος Ωρωπού και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Μυτιλήνη Α.Ε.» Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. επιδοτούνται με 4,29 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.  

Συνολικά έχουν εγκριθεί 147 έργα ύψους  63.645.014,43 € σε 38 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.  


Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:    

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα, συνολικά 110.420.301,64 € στα οποία συμπεριλαμβάνονται 26.489.371,83 € για δημοτικά τέλη και 20.285.915,38 € για έκτακτες επιχορηγήσεις/αποζημιώσεις