Σύμπραξη του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού με την Πρωτοβουλία Υπεράσπισης της παραλίας της Σκάλας Ερεσού


Συνεργασία Φορέα με την Πρωτοβουλία Υπεράσπισης της παραλίας-αμμουδιάς της Σκάλας Ερεσού

Το Σάββατο 16/04/22 στην αίθουσα του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού και μελών του καθώς επίσης του Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας υπεράσπισης της παραλίας-αμμουδιάς της Σκάλας Ερεσού και μελών του.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού ανέπτυξε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Φορέας σχετικά με τα θέματα του Δυτικού και Ανατολικού τμήματος της παραλίας της Σκάλας Ερεσού, από το 2016 έως σήμερα. Έγινε κατανοητό ότι όλες οι ενέργειες στις οποίες είχε προβεί ο Φορέας ήταν για την υπεράσπιση και προστασία της παραλίας της Σκάλας Ερεσού.

Μετά από μία εποικοδομητική συζήτηση και πνεύμα συνεργασίας, συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να ενεργούν συλλογικά για τη διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της μοναδικότητας της παραλίας.

Ο Φορέας Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού παραμένει συνεπής στη δημιουργία δεσμών με φορείς, οργανώσεις και θεσμούς, σε κλίμα σύμπνοιας και αρμονίας χωρίς οξύτητες για το συμφέρον του τόπου, προάγοντας τόσο την ανοιχτή επικοινωνία όσο και την έκφραση απόψεων.