Μέσω Περιφέρειας πάνω από 6.000.000€ από το Αντώνης Τριτσης στον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την αναβάθμιση υποδομών


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Σ. Πέτσας υπέγραψε την ένταξη στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του έργου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  συνολικού προϋπολογισμού 10.158.073€.

 

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τα έξης 10 Υποέργα:

 

Μελέτη «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ» με φορέα υλοποιήσεως την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

                                                                Προϋπολογισμός: 400.000€ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) με φορέα υλοποιήσεως τον Δήμο Δυτικής Λέσβου.

            

                                                          Προϋπολογισμός:  4.548.114€ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Δυτικής Λέσβου.

 

Προϋπολογισμός: 1.015.808,62€ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ) με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Δυτικής Λέσβου.

 

Προϋπολογισμός :60.480,00€ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Δυικής Λέσβου.

 

Προϋπολογισμός :1.783.614,11€ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΟ «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Χίου.

 

       Προϋπολογισμός :693.056,33€ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Χίου.

 

Προϋπολογισμός:305.000€ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Χίου.

 

Προϋπολογισμός :500.000€
ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Χίου.

 

Προϋπολογισμός :402.000€
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ με φορέα υλοποιήσεως το Δήμο Χίου.

 

Προϋπολογισμός :450.000€