Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου: Δυο θέσεις υπαλλήλων για μετάταξη από το ΥΠ.ΕΣ


Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους ότι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, για μετάταξη δύο(2) θέσεις μόνιμου προσωπικού, στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Α/Α

Κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος του ΔΛΤ. Λέσβου

Εργασιακή Σχέση

Αριθμός Θέσεων

Κλάδος

1

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος 7996116105)

ΜΟΝΙΜΟΣ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος 2584661233)

ΜΟΝΙΜΟΣ

1

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/984/οικ.5645/07-04-2022(ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μετάταξης για τις ως άνω θέσεις έως 17 Απριλίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr και στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπεύθυνη της Γραμματείας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κα Σταυράκη Ευστρατία, στο τηλέφωνο 22510-25.349.