Ελέγχει τα καταφύγια η περιφέρεια Β. ΑιγαίουΠρόκειται για διαδικασία που επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας  των πολιτών

Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κάνει γνωστό ότι στο πλαίσιο του  ελέγχου καταφυγίων και λοιπών δομών από την αρμόδια επιτροπή, πραγματοποιούνται αυτοψίες στους παραπάνω χώρους σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για διαδικασία που επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας  των πολιτών.