Υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου η τροποποίηση του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπερψήφισε (22 υπέρ, 13 κατά) την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  θα  αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες που προέκυψαν μετά από δώδεκα χρόνια εφαρμογής του με βάση την πρότυπη αναδιοργάνωση κατά «Καλλικράτη». 

Ο νέος Οργανισμός καλείται να υποστηρίξει το όραμα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της περιφερειακής διοίκησης, υπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιφερειακό αναπτυξιακό μοντέλο για τη νέα προγραμματική περίοδο. Η συνολική αναδιάρθρωση του ΟΕΥ της ΠΒΑ καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού, ευέλικτου και λειτουργικού Οργανογράμματος που θα αναδιατάσσει το ανθρώπινο δυναμικό, διεκδικώντας ταυτοχρόνως  την αύξηση του με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση του φορέα στο ρόλο του και την αποστολή του.

Η Περιφερειακή Αρχή επέλεξε  αντί να συρρικνώσει ή να αφήσει στάσιμο  τον Οργανισμό λόγω έλλειψης προσωπικού να λειτουργήσει με όραμα και ρεαλισμό στην Αυτοδιοίκηση. Επέλεξε να προχωρήσει στην δημιουργία ενός ακόμη οραματικού και αναπτυξιακού εργαλείου όπως είναι ο τροποποιημένος ΟΕΥ, υπηρετώντας το όραμα η αυτοδιοίκηση να αποτελεί πυλώνα της ανάπτυξης ενός τόπου. 

Με την τροποποίηση του προχωρά λοιπόν στην διεύρυνση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, είτε μέσω της κινητικότητας είτε μέσω μόνιμων προσλήψεων που διεκδικεί συνεχώς, δίνοντας την δυνατότητα να υπάρξουν άλλες 204 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια. Παράλληλα με τον νέο Οργανισμό,  δημιουργούνται νέες Διευθύνσεις, επιτυγχάνεται  αποκέντρωση , καθίσταται  αποτελεσματικότερη η  λειτουργία της Περιφέρειας και η  εξυπηρέτηση των πολιτών, μειώνεται η γραφειοκρατία και  δίνεται  παράλληλα  αναπτυξιακό όραμα στα νησιά μας.