Με εκπροσώπους των Γεωπόνων-Τομεαρχών, καταπολέμησης του δάκου στη Λέσβο συναντήθηκε ο Π. Κατσαβέλλης


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κατσαβέλλης Παναγιώτης, συναντήθηκε τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 με εκπροσώπους των Γεωπόνων-Τομεαρχών, που εργάζονται εποχικά τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου στη Λέσβο, σε χώρο που ευγενικά παραχωρήθηκε από το Επιμελητήριο Λέσβου.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε πλαίσιο καλής και γόνιμης συνεργασίας και παραγωγικών συζητήσεων, έγιναν αναφορές στη φύση της εργασίας των Τομεαρχών, στα διάφορα ζητήματα που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στους ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισης αυτών, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την προστασία της ελαιοπαραγωγής.

Εκφράστηκε η κοινή δέσμευση για διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των παραβρισκόμενων και η συνέχιση και ενδυνάμωση της σχέσης συνεργασίας που ξεκίνησε.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επιπρόσθετα δήλωσε ότι θέτει την αμέριστη υποστήριξη και βοήθειά του στη διάθεση των  Γεωπόνων-Τομεαρχών και ότι η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την πρώτη από σειρά επαφών και θεσμικών πρωτοβουλιών, στις οποίες προτίθεται να προβεί, με στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των συναδέλφων και τη συνδρομή του προς την κατεύθυνση εξεύρεσης τρόπων επίλυσης των προβλημάτων.