Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με 8 σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 2/2022

 

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 6:00μμ, ΤΑΚΤΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση (Νο2/2022) του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης [δια ζώσης στα γραφεία της Δ/Κ Μυτιλήνης (Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με χρήση της υπηρεσίας e-presence)], με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Παρεμβάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ ΑΕ.

2.   Θέματα συνεργασίας της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

3.   Καθορισμός χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

4.   Εξέταση αιτήματος κ. Ανδριώτη Μιχάλη για δρόμο στην οδό Σαθά στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης.

5.   Εξέταση αιτήματος κατοίκων για δρόμο στην περιοχή Κουμκό Μυτιλήνης.

6.   Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας Κ.Υ.Ε  κλειστού/υπαίθριου παιδότοπου της εταιρείας «Κουλουμαριέτος Κ. & Φ. Ο.Ε.»

7.   Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ με αρ. γνωστ. 1133744 (ver. 1) του Δημήτρη Πολυχρόνη.

8.   Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιοσκίου κατόπιν αιτημάτων δημοτών.