«Τρέχει» ο δήμος Μυτιλήνης για την αγροτική οδοποιία


Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου βελτίωσης βατότητας αγροτικής οδοποιίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης, ένα σημαντικό έργο του πρωτογενούς τομέα που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των αγροτών, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινότητας τους.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η ανωτέρω εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Σε γενικές γραμμές η βελτίωση των υφιστάμενων οδών αφορά εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.) οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ.

Η Πολιτική Προστασία με τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Φραντζέσκο τη περίοδο αυτή βρίσκονται στα χωριά Πηγή, Αφάλωνα και Πάμφιλα.