Προγραμματική σύμβαση για μεταξύ της ΠΕ Β. Αιγαίου και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου


Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , πρώην Θεομήτωρ, υπέγραψαν στις 28.07.2021 ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Δημήτρης Παραδέλλης.

Η σύμβαση αφορά την χρηματοδότηση από πλευράς Περιφέρειας με το ποσό των 100.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Β κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου, με την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού καθώς και ειδικού δαπέδου με τοποθέτηση.

 

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης δήλωσε:

«Είναι χρέος μας ως Αυτοδιοικητικοί αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, να στηρίζουμε Ιδρύματα όπως το πρώην Θεομήτωρ, το οποίο επιτελεί ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο. Μέσα από την Προγραμματική Σύμβαση την οποία υπογράψαμε σήμερα με τον δραστήριο Πρόεδρο του Ιδρύματος, επιδιώκουμε να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στους τροφίμους».