Νέα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού προτείνουν Ντουρουντους και Βρουλης


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 

Λόγω του νέου κύματος της πανδημίας και την σημαντικά ανησυχητική

αύξηση των κρουσμάτων covid – 19  που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό

διάστημα στα νησιά του Β. Αιγαίου, θεωρούνται αναγκαία τα ακόλουθα:

 

1. Να καταβληθεί, προς αποφυγή του συνωστισμού και όπου αυτό είναι

εφικτό, κάθε δυνατή προσπάθεια για μείωση των πολιτιστικών

εκδηλώσεων που έχουν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν μέχρι

την 15η Αυγούστου 2021 από τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τους λοιπούς

Πολιτιστικούς Συλλόγους. Σε αντίθετη περίπτωση, η ακριβής τήρηση

των προβλεπόμενων από τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού θα πρέπει να

θεωρείται δεδομένη.

 

2. Συνεχής και αδιάλειπτη διενέργεια ελέγχων από την Ελληνική

Αστυνομία σε όλους τους χώρους όπου διαπιστώνεται συνωστισμός.

 

3. Συστηματική εφαρμογή από την Ελληνική Αστυνομία του μέτρου

επιτήρησης του κατ’ οίκον περιορισμού των επιβεβαιωμένων

κρουσμάτων και των στενών επαφών αυτών, προς αποφυγή περαιτέρω

διασποράς του covid - 19.

 

Παρακαλούμε τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου, όπως άλλωστε έπραξαν

το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να ανταποκριθούν θετικά στην

εφαρμογή των μέτρων.

 

 Αντιπεριφερειάρχης                                                              Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής

 Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής   Μέριμνας                     Βορείου Αιγαίου                                      

 Παντελής Βρουλής                                                                 Ελευθέριος Ντουρουντούς