ΔΕΔΔΗΕ: Έργα ασφάλειας της ηλεκτροδότησης σε Σάμο-Χίο-Λέσβο αξίας 64.4 εκ


Επαναπροκηρύχθηκε ο mega διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για τα δίκτυα ηλεκτρισμού σε όλη την Ελλάδα

Σε δημοπράτηση βγαίνει ο mega διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για τα έργα ασφάλειας της ηλεκτροδότησης σε όλη την ελληνική επικράτεια, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ypodomes.com για την άμεση επαναπροκήρυξή του.

Ο διαγωνισμός θα χωριστεί σε 37 εργολαβίες που θα αφορούν όλη την Ελλάδα με αναθέτουσα αρχή το ΔΕΔΔΗΕ.

Το εκτιμώμενο κόστος των έργων ανέρχεται στα 2,97 δισεκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (2,4 δισεκατομμύρια χωρίς ΦΠΑ).

Το ποσό αυτό προκύπτει από το άθροισμα του αρχικού προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται στα 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (1,6 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ) με τα επιπλέον 992 εκατομμύρια ευρώ (800 εκατομμύρια ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ) που θα προκύψουν από το μονομερές δικαίωμα παράταση που έχει ο ΔΕΔΔΗΕ και ανέρχεται στον 1,5 χρόνο και το 50% της αρχικής εκτιμώμενης αξίας του έργου.

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων έχει οριστεί η 25 Αυγούστου, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων, όπου και θα αναδειχθεί ο επικρατέστερος μειοδότης.

Η διάρκεια των έργων ορίζεται στους 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβαση. Να υπενθυμίσουμε πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω των δράσεων “RRF: Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters”, “Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε δασικές περιοχές”, “Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία περιβάλλοντος”.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των έξυπνων μετρητών που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του ΔΕΔΔΗΕ, δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση για ποσό καθώς πρόκειται για δάνειο, ενώ από τις άλλες δύο δράσεις εκτιμάται πως θα διοχετευθούν συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής είχε θέσει ως όρο πως κάθε σχήμα μπορεί να αναλάβει στο σύνολο 14 από τα διαθέσιμα έργα. Η παραπάνω ρήτρα αποσκοπεί στη διαφάνεια, την προσέλκυση πλήθους ενδιαφερομένων και προσφορών καθώς και την αποφυγή περιστατικών μονοπωλιακών τακτικών, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να αποτελέσει το μήλο της έριδος τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς παίκτες της ενεργειακής αρένας.

 

Το ιστορικό του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε αρχικά στις αρχές Μαρτίου με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 22η Μαΐου. Ωστόσο, οδηγήθηκε σε παράταση μέχρι τα μέσα Ιουνίου όπου και ανακοινώθηκε από το Διαχειριστή η ακύρωση και η επαναπροκήρυξή του.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε προσφυγές που είχαν κάνει οι ενδιαφερόμενοι στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με αποτέλεσμα ο ΔΕΔΔΗΕ να έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.

 

Τα τμήματα του έργου

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάδειξη αναδόχων σε για έργα κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των διοικητικών περιοχών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και τους Τ.Κ.Σ.Δ./Δ.Π.Α. και Τ.Τ.Ε.Δ./Δ.Π.Ν. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

Τα ποσά ανά τμήμα ορίζονται ως εξής:

Αθήνα: 80.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 65 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Πειραιάς: 64.5 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 52 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Καλλιθέα: 79.3 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 64 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Μεσόγεια: 55.8 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 45 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Άνδρος-Τήνος: 18.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 15 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Περιστέρι-Ελευσίνα: 80.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 65 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Φιλοθέη-Κηφισιά: 93 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 75 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Δίκτυα ΤΚΣΔ/ΔΠΑ: 49.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 40 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Αλεξανδρούπολη: 32.24 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 26 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Κομοτηνή-Ξάνθη: 39.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 32 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Καβάλα-Δράμα: 45,8 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 37 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Σέρρες-Κιλκίς: 42.16 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 34 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Βέροια-Κατερίνη: 43.4 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 35 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Κοζάνη: 39.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 32 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Φλώρινα-Καστοριά-Έδεσσα: 44.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 36 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Δυτική και Κεντρική Θεσσαλονίκη: 80.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 65 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Αν. Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος: 74.4 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 60 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Πάτρα-Αίγιο: 54.5 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 44 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Αγρίνιο-Άρτα: 69.4 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 56 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Κόρινθος-Ναύπλιο: 65.7 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 53 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Πύργος-Ζάκυνθος-Κεφαλλονιά: 62 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 50 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Καλαμάτα: 55.8 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 45 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Τρίπολη-Σπάρτη: 57 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 46 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Ιωάννινα-Κέρκυρα: 65.7 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 53εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Βόλος: 33.5 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 27 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Λάρισα: 44.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 36 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Τρίκαλα-Καρδίτσα: 49.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 40 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Λαμία: 39.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 32 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Θήβα-Λιβαδειά-Άμφισσα: 48.3 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 39 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Χαλκίδα-Αλιβέρι: 53.3 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 43 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Ηράκλειο: 53.3 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 43 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Άγιος Νικόλαος: 24.8 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 20 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Χανιά: 47.1 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 38εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Ρέθυμνο: 28.5 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 23 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Ρόδος-Κως: 62 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 50 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Σύρος-Δ. Κυκλάδες: 39.6 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 32 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

Σάμος-Χίος-Λέσβος: 64.4 εκ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 52 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)

πηγη https://ypodomes.com/