Άσκηση καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης στην Σκάλα Παμφίλων Λέσβου


«Διενέργεια άσκησης καταπολέμησης ρύπανσης Κ. Λ. Μυτιλήνης»

1. Σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας διενήργησε την 16/07/2021 από ώρα 09:00 έως 15:00 στην Σκάλα Παμφίλων Λέσβου ‘ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ’ από κοινού με την εγκατάσταση διακίνησης πετρελαιοειδών «BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ», σε συνεργασία με τοπικούς Φορείς. Συμμετείχε προσωπικό του Δήμου Λέσβου - (Τμήμα Καθαριότητας), το Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Λιμένος & Προλιμένος Μυτιλήνης «Ο Ποσειδών» και το «Ρ/Κ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ» Ν.Θ. 246.

2. Σκοπός της άσκησης ήταν η εξάσκηση του προσωπικού της Υπηρεσίας μας με υλικά και μέσα που διαθέτει, καθώς και η βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, Υπηρεσίες νήσου Λέσβου και εθελοντικές ομάδες.

3. Με την διενέργεια της άσκησης διαπιστώθηκε το επίπεδο ετοιμότητας για την καταπολέμηση - αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος και ο άρτιος συντονισμός των ομάδων εργασίας, με σκοπό να αποφευχθούν και κατά το δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν, οι δυσμενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τον άνθρωπο.

4. Η άσκηση εξελίχθηκε σύμφωνα με το σενάριο επιτυχώς, το προσωπικό που συμμετείχε έλαβε ουσιώδη εκπαίδευση, ενώ δεν καταγράφηκαν ελλείψεις στον εξοπλισμό των παράκτιων εγκαταστάσεων.