«Το Γηροκομείο Άντισσας θα λειτουργήσει όταν τροποποιηθεί ή εκδοθεί νέο Π.Δ. για τη λειτουργία του «Ζαχάρειου» Ιδρύματος»

Επιστολή από τον  Δρ.Τακη Χαραλ. Ιορδάνη (Ph.D.)

 

Προς τα μέλη της

Επιτροπής Αγώνα για τη λειτουργία

του Γηροκομείου Αντίσσης 

Το Γηροκομείο Άντισσας θα λειτουργήσει όταν τροποποιηθεί ή εκδοθεί  νέο Π.Δ. για τη λειτουργία του «Ζαχάρειου» Ιδρύματος.

 Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,

Παρακολουθώ το θέμα του Γηροκομείου μας και εκείνο που διαπιστώνω είναι μία αδημονία -και ενδεχομένως δικαιολογημένα-  από πολλούς,  για το πότε θα αρχίσει η λειτουργία του. Τούτο γιατί απ’ το Γενάρη που ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μουτζούρης  επισκέφτηκε  επί τούτου το Γηροκομείο Αντίσσης και δήλωσε ότι θα δώσει 100.000 Ευρώ  για  να γίνουν οι όποιες επισκευές χρειάζονται σ’ αυτό,  για να λειτουργήσει ως  Παράρτημα του  «Ζαχάρειου» Ιδρύματος Αγίας Παρασκευής, στην πράξη δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Ατυχώς, παρ’ όλο ότι ήδη πέρασαν κοντά έξι μήνες.

Τούτο δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στο ότι χρειάζεται πρώτα, να λυθεί θεσμικά, το θέμα της Αδείας λειτουργίας του «Ζαχάρειου» Ιδρύματος   

Συγκεκριμένα, τούτη βάσει του ισχύοντος σχετικού Π.Δ. είναι για  50 κρεβάτια.  Τόσα, όσα σήμερα είναι σε χρήση στο ίδρυμα αυτό στην Αγία Παρασκευή.  Έτσι για να  λειτουργήσει το δικό μας στην Άντισσα ως Παράρτημα του «Ζαχάρειου», ως και αυτό στον Πολυχνίτο, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των κρεβατιών. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμαρχος μας, Δυτικής Λέσβου κ. Ταξιάρχης Βέρρος έστειλε αρχές Απριλίου σχετικό έγγραφο  στα συναρμόδια υπουργεία (Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Οικονομικών) για να τροποποιηθεί το αρχικό Π.Δ. ή να εκδοθεί νέο για  100 κρεβάτια. Προκειμένου να βοηθήσουμε  σχετικώς, στείλαμε και εμείς ως επιτροπή αγώνα στα προαναφερθέντα Υπουργεία, αντίστοιχο έγγραφο τέλη του Μαΐου, όπου αφού συσχετίζαμε το θέμα με τις από το 2016 σχετικές προσπάθειες μας προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τις δοθείσες επ’αυτού απαντήσεις του στο να λειτουργήσει το Γηροκομείο Αντίσσης, τονίζαμε, στο τέλος, το πάντα ζητούμενο από το Δημόσιο ότι από την αιτούμενη νέα αυτή θεσμική πράξη, για την αύξηση της δύναμης των κρεβατιών από 50 στα 100, «ουδεμία επιβάρυνση του προϋπολογισμού της κεντρικής διοίκησης πρόκειται να υπάρξει εκ της πράξεως σας αυτής».     

Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι απ’το Υπουργείο ζητούνται σχετικές επί μέρους λεπτομέρειες αναφορικά με το   σύνολο του ενιαίου ιδρύματος των τριών πιά Γηροκομείων (κύριο, παραρτήματα).  Πιστεύουμε ότι οι σχετικές απαντήσεις του Δήμου μας θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση της όλης διαδικασίας.

Η έκδοση του σχετικού Π.Δ. θα έχει άμεσα τη συνέπεια κατά πρώτο, το να παρασχεθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το θεσμικό παραστατικό που απαιτείται, για την εκταμίευση του ποσού των  100.000 Ευρώ που ανακοινώθηκε, όπως προαναφέραμε, από τον Περιφερειάρχη μας κατά την επίσκεψη του τον περασμένο Γενάρη.

Στη συνέχεια μετά την επιλογή του κατάλληλου εργολάβου, θα αρχίσουν τα όποια έργα επισκευής απαιτούνται στο κτίριο του Γηροκομείου μας. Παράλληλα δε θα γίνουν τα απαραίτητα διαδικαστικά, ώστε επί τέλους ύστερα από 20 περίπου χρόνια από της ολοκληρώσεως  του, να το δούμε  να λειτουργεί για το καλό των γερόντων του χωριού μας αλλά και όλης της χερσονήσου του Ορδύμνου.

 

Ας ευχηθούμε όλα να προχωρήσουν κατ’ ευχή.

 

 Δρ.Τακης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)