Αντίθετη με την άποψη του Μανωλακελλη για το παλιό κολυμβητήριο Μυτιλήνης η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών


Ανακοίνωση από την Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών του ΤΕΕ Β. Αιγαίου

Με αφορμή τα όσα έχουν δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για το παλαιό Κολυμβητήριο Μυτιλήνης, έχουμε να κάνουμε γνωστό τόσο στα μέλη του ΤΕΕ / Τμήματος ΒΑ Αιγαίου όσο και στο ευρύτερο κοινό τα εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ όπως αυτή αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.

Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει τις απόψεις του Τμήματος δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτήν. Πάγια τακτική στη λειτουργία του ΤΕΕ είναι θέματα μεγάλης σημασίας όπως το συγκεκριμένο να παραπέμπονται στις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και μετά από διεξοδική συζήτηση και επεξεργασία δίνουν το πόρισμά τους στη Διοικούσα Επιτροπή προκειμένου αυτή να εκφράσει τις θέσεις του ΤΕΕ.

Οι απόψεις που εξέφρασε για το ζήτημα του Κολυμβητηρίου ο Πρόεδρος του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου δεν αποτελούν θέση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ / Τμήματος ΒΑ Αιγαίου σύμφωνα με κάποια ληφθείσα απόφαση, ούτε προκύπτουν από ανάλογο πόρισμα αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής, συνεπώς αποτελούν προσωπικές του και μόνο απόψεις