20 θέσεις συμβασιούχων στην Ζαχαρειο μονάδα ηλικιωμένων Αγίας Παρασκευής


Νέες εκατοντάδες προσλήψεις συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση άνοιξαν με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, που εκδόθηκε την Τρίτη 15η Ιουνίου.

( Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί, την προηγούμενη ημέρα, η δημοσίευση Απόφασης του ίδιου για 86 συμβάσεις σε 7 Δήμους, βλ. αναλυτικότερα εδώ )

Συγκεκριμένα, με την αριθμ. 44866/15.6.2021 Υ.Α. εγκρίθηκε η πρόσληψη 977 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8, έως 9 ή έως 11 μήνες στους ΟΤΑ του παρακάτω Πίνακα, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα κατανομής των προσλήψεων ανά ΟΤΑ:

Πηγή ΑΙΡΕΤΟΣ.GR