Μετά από περίπου 10 χρόνια ξανά επαναλειτουργεί ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου-Λήμνου με πρόεδρο τον Θύμελη Ιγνάτη


Την 16.04.2021 ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου – Λήμνου προέβη σε αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αμέσως μετά την εκλογή του συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας: τον Θύμελη Ιγνάτη ως Πρόεδρο, το Χρυσάφη Μιχαήλ ως Αντιπρόεδρο, τον Καλδέλλη Αντώνη ως Γραμματέα, τον Γρηγόρη Ρόδο του Δημητρίου ως Ταμεία και τους Ρόδο Λάμπρο, Σαντζηλιώτη Δημήτρη και Ταστάνη Παναγιώτη ως μέλη.

 

Κατά την πρώτη συνεδρίασή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε ως άμεσες ενέργειες του:

 

α. Την διαφύλαξη και προστασία των τυροκομικών προϊόντων Π.Ο.Π. που παράγονται στην Λέσβο και Λήμνο, όπως το Λαδοτύρι Μυτιλήνης, το καλαθάκι Λήμνου, η Φέτα κλπ., μέσα από την τήρηση των κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τον χαρακτήρα των προϊόντων Π.Ο.Π. αφενός, αλλά και τον έλεγχο του τρόπου διακίνησης του ντόπιου γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή τους αφετέρου, πάντα με στόχο την προστασία του καταναλωτή και αυτών των ίδιων των προϊόντων.

 

β.         Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς και άλλους φορείς του νομού, που ως στόχο θα έχουν την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ιδιαίτερων τυροκομικών προϊόντων που παράγονται στα δύο νησιά, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και έξω από αυτόν.

 

γ. Την διασφάλιση της γνησιότητας και την προστασία του καταναλωτή που επιλέγει βιολογικά προϊόντα, μέσα από τον εξορθολογισμό των διαδικασιών πιστοποίησης του γάλακτος ως βιολογικού.

 

δ. Την ενεργοποίηση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων μέσα από το Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου, που σκοπό θα έχουν την υποβοήθηση των τυροκομικών μονάδων της Λέσβου και Λήμνου, στην προσπάθεια εξέλιξης των προϊόντων τους, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την στήριξη της προσπάθειας προώθησης των προϊόντων αυτών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

 

Για όλες τις παραπάνω δράσεις ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου – Λήμνου προγραμματίζει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.