Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού 8ης Νοεμβρίου στην Μυτιλήνη



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η ΔΕΥΑΛ στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη την αριθ. 9/2021(ΑΔΑ: 65Π946ΜΓΘΓ-ΦΒΑ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης σας ενημερώνει ότι :

 Την Τρίτη 09/03/2021 θα γίνει έναρξη εργασιών, θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής αγωγού ύδρευσης σε τμήμα της οδού Σκρά από την οδό Τζέιμς Αριστάρχου έως την οδό Αργύρη Εφταλιώτη.

 Για τον λόγο αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού 8ης Νοεμβρίου από Αργύρη Εφταλιώτη έως Σκρα θα γίνεται με διπλή διέλευση και με ελεγχόμενη ρύθμιση της κυκλοφορίας