Αναλαμβάνει την κατασκευή του νέου πλακόστρωτου στην Σκάλα Καλλονής ο Δήμος Δυτικής Λέσβου


Αίτημα για την ανάληψη της κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση Παραλιακής Οδού Σκάλας Καλλονής», συνολικού προϋπολογισμού 164.000 ευρώ κατέθεσε  ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προς το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, προτείνοντας την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος με επιστολή του προς την Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου εκφράζει την πρόθεση του Δήμου να αναλάβει την κατασκευή του έργου, που βρίσκεται σε ποσοστό 65% εντός της κηρυγμένης χερσαίας ζώνης Λιμένα της Σκάλας Καλλονής και άρα ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο.

Προς τούτο εξάλλου ο Δήμος εκπόνησε τη μελέτη του έργου και προτείνει στο Λιμενικό Ταμείο τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο από τον Δήμο, καθώς και την έκφραση βούλησης και τη διερεύνηση εκ μέρους του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της χρηματοδότησης μέρους του έργου σε ποσοστό περίπου 65%, όσο και ο χώρος που είναι εντός χερσαίας ζώνης αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Βάσει τώρα της Τεχνικής Έκθεσης που ο Δήμος κατέθεσε στο Λιμενικό Ταμείο, προβλέπεται για το έργο η πλακόστρωση τμήματος του υφιστάμενου δρόμου της Σκάλας Καλλονής σε συνέχεια παλαιότερης παρέμβασης από την ανατολική πλευρά της κεντρικής πλατείας. Πρόκειται για μία συνολική επιφάνεια περίπου 1.100 τ.μ., που περιλαμβάνει εκτός από το πλακόστρωτο και κατασκευή παρτεριών στα υφιστάμενα δέντρα και εργασίες ηλεκτροφωτισμού.