Έτοιμη η νέα βιβλιοθήκη στο Γυμνασίο Φίλιας


αίτημα του σχολείου προς τον Δήμο που ικανοποιήθηκε άμεσα

Παρουσία της Διευθύντριας του Γυμνασίου Φίλιας Κοκκινογένη Γεωργίας καθώς και εκ των ευεργετών του σχολείου της οικογένειας Καλφαγιάννη, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου και ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Απόστολος Βαρελτζής, παρέστησαν χθες το πρωί στην παράδοση του έργου κατασκευής βιβλιοθήκης εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Η βιβλιοθήκη ήταν αίτημα του σχολείου προς τον Δήμο που ικανοποιήθηκε άμεσα για τους μαθητές του χωριού.