Εγκρίθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου Καλλονής


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου συμμετέχει και επίσημα ως Δικαιούχος σε νέο έργο, η πρόταση του οποίου εγκρίθηκε χτες και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος  2014-2020».

Το έργο έχει τίτλο «Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» και ακρώνυμο «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» και αφορά εν πρώτοις την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου Καλλονής.

Στο Εταιρικό Σχήμα - εκτός του Δήμου Δυτικής Λέσβου - συμμετέχουν: ο Δήμος Ανατολικής Σάμου (Επικεφαλής), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τεχνικός Εταίρος), το Τμήμα Δημοσίων Έργων & το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου, καθώς και ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από το έργο ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα συνεργαστεί με το Εταιρικό Σχήμα και κυρίως το ΚΑΠΕ για να αναβαθμίσει ενεργειακά το Γενικό Λύκειο Καλλονής την Λέσβο με ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών (LED, θερμομόνωση, κεντρική αντλία θερμότητας και σύστημα έξυπνης παρακολούθησης). Επιπρόσθετα, στο έργο θα πραγματοποιηθούν απολύτως ώριμες παρεμβάσεις σε επιλεγμένες κτιριακές υποδομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την Ελλάδα και έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον όπως: Λύκειο στο Βαθύ της Σάμου, Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στην Χίο καθώς και του αρχηγείου του πυροσβεστικού Σταθμού στην Λακατάμια της Κύπρου.

Παράλληλα το έργο έχει πολύ μεγάλο στρατηγικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα το Δήμου Δυτικής Λέσβου αφού θα συμμετάσχει σε όλες τις άλλες δράσεις και θα υποστηρίξει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ επιλεγμένων φορέων της Ελλάδας και Κύπρου στο τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Το έργο συμπεριλαμβάνει καινοτόμες  δράσεις διασυνοριακής  συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων στην ενεργειακή αγορά, που βρίσκονται στη στόχευση του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου» και εξυπηρετούν τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους για την ενέργεια.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.000.000 ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Δυτικής Λέσβου ανέρχεται στις 330.000 ευρώ.