Δήμος Μυτιλήνης: Σημαντικές προτάσεις για την δημιουργία υποδομών με σκοπό την Προστασία του Περιβάλλοντος

 


στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου

Υποδομές για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού (της Aντιδημαρχίας Προγραμματισμού) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και  Φυσικών  Πόρων, με προϊσταμένη την κα Μπλέτσα Γεωργία (της Aντιδημαρχίας Περιβάλλοντος)  του Δήμου Μυτιλήνης, θέτοντας ως βασική  προτεραιότητα την προστασία του Περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου δύο σημαντικές προτάσεις για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από την Ε.Ε.


Συγκεκριμένα:

1η Δράση,  με τίτλο: «Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης, προϋπολογισμού  1.106.731,31 €. Ο Δήμος θα μεταβεί σε νέο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, ποιο βιώσιμο, για την εκτροπή από την ταφή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων (οργανικά αστικά και πράσινα απόβλητα). Η πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρα οχήματα, και φορτηγό με αρπάγη για τη δημιουργία ενός δικτύου για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων στην πόλη της Μυτιλήνης και τους οικισμούς. Τα βιοαπόβλητα θα εκτρέπονται από την ταφή και στη συνέχεια θα αξιοποιούνται για την παραγωγή καλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ).

 

2η Δράση,  με τίτλο: «Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης», προϋπολογισμού  2.999.979,05 € . Ο Δήμος  θα στοχεύσει σε σταδιακή προσέγγιση μιας πιο βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, και θα μειώσει τις ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων ενώ παράλληλα θα αυξήσει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.  Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο Πράσινων Σημείων (στη Μυτιλήνης  και  τη Γέρα) και Δίκτυο Γωνιών Ανακύκλωσης καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για τη λειτουργία τους.

Στους χώρους αυτούς οι δημότες, θα μπορούν να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά όπως χαρτί/χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κ.α.