Έκτακτα μέτρα για τον COVID-19 από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης

 

Έκτακτα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’’.

Με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το θέμα, αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα προφύλαξης και προστασίας του κοινού που συναλλάσσεται εκτός άλλων με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ως εξής :

Από Δευτέρα 09/11/2020:

Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές του κοινού με την Υπηρεσία μας και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές Υπαγωγής μας. Εξαιρούνται μόνο επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες θα εξετάζονται υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.