Αποχή των μαθητών από τα μαθήματα στο Δημοτικό-Νηπιαγωγείο Μανταµάδου λόγω COVID-19

Φώτο αρχείου


Η Απόφαση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του Δηµοτικού-Νηπιαγωγείου Μανταµάδου

Το Δηµοτικό σχολείο Μανταµάδου από τις 10/11/2020 µε απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, ο οποίος έγινε δέκτης των φόβων και της ανησυχίας του συνόλου των γονέων του σχολείου, προχωρά στην αναστολή της λειτουργίας του µε την αποχή του συνόλου των µαθητών από το σχολείο, έως ότου ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια µαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και την προστασία της Δηµόσιας Υγείας.

Η απόφαση πάρθηκε οµόφωνα από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Δηµοτικού & Νηπιαγωγείου Μανταµάδου, µε τη συναίνεση του συνόλου των γονέων όλων των µαθητών του Δηµοτικού σχολείου.

Η πράξη αυτή είναι αποτέλεσµα της ανεπάρκειας της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας αλλά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες ενώ γνωρίζουν από την Κυριακή 8/11 πως εκπαιδευτικός λειτουργός της ΣΤ τάξης βρέθηκε θετικός στον COVID-19 και παρά την εισήγηση της Διεύθυνσης του σχολείου όχι µόνο για απολύµανση των χώρων διδασκαλίας αλλά και για την αναγνώριση όλων των εκπαιδευτικών ως στενών επαφών, την πραγµατοποίηση τεστ σε µαθητές, δασκάλους και την αναστολή της λειτουργίας του σχολείου µέχρι τη λήψη των αποτελεσµάτων, εν τούτοις η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποφάσισε µονοµερώς τα εξής:

1. την από σήμερα 10/11 κανονική λειτουργία του σχολείου, µε µόνο µέτρο την αναστολή του ολοηµέρου τµήµατος για 2 εβδοµάδες,

2. την εξ αποστάσεως διδασκαλία (τηλεκπαίδευση) των δύο τάξεων των οποίων οι δασκάλες χαρακτηρίστηκαν ως στενές επαφές µε την αιτιολογία πως µετακινήθηκαν µε το ίδιο όχηµα (!). Οι µαθήτριες και οι µαθητές αυτών, κατά την απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας, οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο και να κάνουν µάθηµα µε τις δασκάλες τους να βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισµό, ενώ οι ίδιοι θα βρίσκονται στην τάξη (!) χωρίς φυσική επίβλεψη καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας.

3. την 14ήµερη καραντίνα µόνο για τους µαθητές της τάξης στην οποία δίδασκε, αψηφώντας πως η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός ήταν υπεύθυνη και της Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Δηµοτικού Μηπιαγωγείου Μανταµάδου ΗΜ/ΝΙΑ 09/11/2020 ΠΡΟΣ: Δηµοτικό Σχολείο Μανταµάδου Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λέσβου Δειύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Λέσβου Κοιν. Δήµο Δυτικής Λέσβου τάξης του ολοηµέρου, γεγονός που συνεπάγεται ότι είχε επαφές µε µαθητές από όλες τις τάξεις του Δηµοτικού σχολείου.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιµένει να αγνοεί την επαφή του επιβεβαιωµένου κρούσµατος µε το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς µέχρι και την τελευταία ηµέρα συγκεντρώνονταν κατά το διάλειµµα τους στο 15 τετραγωνικών µέτρων γραφείο που διαθέτει το σχολείο, µε ότι αυτό συνεπάγεται.

Επιπλέον, φαίνεται να µην λαµβάνεται υπόψιν πως η πλειοψηφία (!) των µαθητών της ΣΤ τάξης που τίθεται σε καραντίνα έχει συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθµού σε άλλες τάξεις του Δηµοτικού και του Νηπιαγωγείου. Εξ αιτίας όλων αυτών, ο Σύλλογος αποφασίζει να υπερασπιστεί την υγεία µαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και να µην επιτρέψει τη δια ζώσης παρακολούθηση µαθηµάτων έως ότου πραγµατοποιηθούν τεστ στο σύνολο των εκπαιδευτικών και των µαθητών. Αρνούµαστε να εκθέσουµε σε κίνδυνο τους κατοίκους ενός αποµακρυσµένου από τις δοµές υγείας σηµείου της Ελλάδας, εξαιτίας της ανεπάρκειας και της αναλγησίας των κρατικών λειτουργών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων βρίσκεται στο πλευρό της εκπαιδευτικού που νοσεί µε ευχές για ταχεία ανάρρωση, στο πλευρό των υπολοίπων εκπαιδευτικών και δηλώνει παρών σε αυτή τη δύσκολη περίσταση.

Με απουσία χρεώνονται η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που αρνούνται να αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και όχι οι µικροί µαθητές ενός ακριτικού σηµείου που βρίσκονται στο έλεος της «Αρχής» και της «Αριστείας».

 εκ του ΔΣ του Συλλόγου

O Πρόεδρος