Τα μέτρα για τον κορονοιο μπλοκάρουν τις δια ζώσης συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων- Η απάντηση του Σ. Γελαγωτη

 

Με αφορμή την αίτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τη διενέργεια συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Στρατής Γελαγώτης τοποθετείται και προς όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και δημοσίως:

«1. Θεωρώ σωστό το γενικότερο πνεύμα που διέπει την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης και συμφωνώ απόλυτα ότι η δια περιφοράς συνεδρίαση των δημοτικών συμβουλίων, είναι ο χειρότερος τρόπος συνεδρίασης. Δεδομένων όμως των έκτατων περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας και τα οποία μάλιστα ανανεώθηκαν λίαν προσφάτως από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αδυνατώ να πραγματοποιήσω δια ζώσης συνεδρίαση, καθότι έχω την αποκλειστική ευθύνη ενώπιον του Νόμου. Ως εκ τούτου λοιπόν η θέση της δημοτικής αρχής, είναι τα συμβούλια να γίνονται κανονικά δια περιφοράς όπως αναφέρεται στην τελευταία πρόσκληση. Δεσμεύομαι δε, ότι αμέσως μόλις αποσυρθούν τα μέτρα που αφορούν τη Λέσβο θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό συμβούλιο δια ζώσης.

2. Όσο αφορά τώρα τις τυχών ερωτήσεις –απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν με τα θέματα των συμβουλίων, θεωρώ πως υπάρχει ο χρόνος στους δημοτικούς συμβούλους αμέσως μετά την αποστολή της πρόσκλησης, ώστε να υπάρχει επικοινωνία με τους εισηγητές. Εάν δε επιθυμούν τα μέλη να γίνεται προσυνεδρίαση των αρχηγών των παρατάξεων, παρουσία εμού και των εισηγητών των θεμάτων, είμαι σύμφωνος. Αρκεί οι παρόντες να μην ξεπερνούν τα εννέα άτομα, όπως ακριβώς προβλέπεται επί του παρόντος.

Τέλος θέλω να ενημερώσω ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου δεν διαθέτει ακόμα εξοπλισμό για να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα διευκόλυνε –ειδικά την περίοδο ισχύος των μέτρων – την όλη κατάσταση.