Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση της Λέσβου έως 20/09


Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων και την παραμονή των εκδρομέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου από τις 18:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας και για το διάστημα από 28η Ιουλίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής κατόπιν αδείας, που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, οι διαμένοντες στις περιοχές αυτές και το προσωπικό εργοταξίων εργοληπτικών εταιρειών που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα παρακολουθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, ο Στρατός, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι Θυροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων και γενικά όλοι οι Φορείς που συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασοπυρκαγιών.

Οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου να ανακοινώσουν το περιεχόμενο της απόφασης στις Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικά Διαμερίσματα αρμοδιότητάς τους.

Κατ’ εξαίρεση, λόγω της έναρξης της Κυνηγητικής περιόδου Αυγούστου, στις δασικές περιοχές που συμπίπτει να είναι εντός των ζωνών διάβασης, επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους κυνηγούς που διαθέτουν ανανεωμένη άδεια θήρας για την περίοδο 2020- 21.

Επισημαίνουμε την επισταμένη φύλαξη του Δάσους από την πλευρά των κυνηγών και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες κυρίως με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ