ΔΩΡΕΑΝ σε συγκεκριμένες θέσεις η στάθμευση των ΑΜΕΑ στον επιβατικό λιμένα Μυτιλήνης


από σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου του 2020

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, σας ενημερώνει ότι στο χώρο στάθμευσης εντός του Επιβατικού Λιμένα Μυτιλήνης, στον οποίο θα εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης από την Πέμπτη 25 Ιουνίου του 2020, έχουν διαμορφωθεί θέσεις που προορίζονται για οχήματα Ατόμων με Αναπηρία (Α.Μ.Α.), με τη σχετική οριζόντια και κάθετη σήμανση.

Οι συγκεκριμένες θέσεις διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ, αποκλειστικά και ΜΟΝΟ, στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών που διαθέτουν το ειδικό «Δελτίο Στάθμευσης για Α.Μ.Α.», το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.