Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη από τον Κ.Λ Μυτιλήνης


”ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ’’

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι την 29 Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. πρόκειται να διεξάγει προφορικές και πρακτικές εξετάσεις των ενδιαφερομένων προς απόκτηση άδειας Ναυαγοσώστη παρουσία αρμόδιας τετραμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61 Α΄/04-04-18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την 26 Ιουνίου 2020, ημέρα  Παρασκευή  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.31/2018 (61 Α΄/04-04-18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθυνθούν  στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας ( 22510 40827) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους.