Σ. Κυτελης : Ξεκινάνε σύντομα οι τεχνικές εργασίες στον αγωγό λαγκάδας- Απάντηση με μπηχτές στον πρόεδρο του ΤΕΕ


Επιστολή του Δημάρχου Μυτιλήνης προς τον κ. Μανωλακέλλη Ευστράτιο, Πρόεδρο του ΤΕΕ Β. Αιγαίου

Κύριε Πρόεδρε,
Με έκπληξη έλαβα γνώση χθες, 21-4-2020, της δημοσιοποιηθείσας επιστολής σας στα Μ.Μ.Ε, με την οποία ανοιχτά και χωρίς ενδοιασμούς με εγκαλείτε δημόσια για δήθεν κωλυσιεργία της Δημοτικής Αρχής, στην εκτέλεση του μεγάλου έργου της αποκατάστασης του αγωγού της Λαγκάδας στην πόλη της Μυτιλήνης.

Τα αναφερόμενα για την σοβαρότητα εκτέλεσης του έργου και της επικινδυνότητας που εγκυμονεί η καθυστέρηση υλοποίησης του, τα αποδέχομαι τόσο εγώ όσο και κάθε νοήμων υπεύθυνος πολίτης του νησιού μας.

Αυτό όμως που δεν μπορώ να αντιληφθώ στην επιστολή σας, είναι το πώς εσείς με την θεσμική σας ιδιότητα ως Πρόεδρος του ΤΕΕ και παράλληλα δημοτικός υπάλληλος μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019 στον ενιαίο Δήμο Λέσβου και σήμερα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, παρουσιάζεστε να μην γνωρίζετε τις νομικές εκκρεμότητες που μέχρι σήμερα απαγορεύουν την συμβασιοποίηση του έργου και την εγκατάσταση του αναδόχου, ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Μήπως δεν ξέρετε ή μήπως κάνετε πώς δεν ξέρετε ότι:

α) κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ (αρ.584/2019) που ελήφθη από την προηγούμενη δημοτική Αρχή με την οποία αναδείχτηκε ο προσωρινός μειοδότης του έργου, ασκήθηκε προσφυγή στις 19-11-2019 (αρ.πρωτ.63579) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου από κατοίκους της περιοχής Λαγκάδας που θα εκτελεστεί το έργο, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αναδεικνύονταν ο προσωρινός μειοδότης,

β) ότι επί της προσφυγής αυτής, εκδόθηκε η υπ.αρ.2216/20-1-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία απέρριψε την προσφυγή αυτή, πλην όμως οι ίδιοι οι προσφεύγοντες κάτοικοι της Λαγκάδας, άσκησαν όπως δικαιούνταν, εκ νέου προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρ.152 του Ν.3463/2006 Ν.Λέσβου – Χίου – Σάμου, ζητώντας και πάλι της ακύρωση της απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου.

Θα συμφωνήσετε μαζί μου νομίζω κε Πρόεδρε, λόγω και της θεσμικής ιδιότητας σας, ότι καθ’ όλη την περίοδο αναμονής της έκδοσης της οριστικής απόφασης επί των προσφυγών αυτών, η ΔΕΥΑΛ για λόγους δημοσίου συμφέροντος και διασφάλισης της νομιμότητας, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, μια και κάτι τέτοιο, πέραν από τις νομικές ακυρώσεις, θα συνεπάγονταν και τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την ΔΕΥΑΛ και τον Δήμο σε περίπτωση δικαίωσης των προσφεύγοντων, που θα έθεταν ευθέως σε κίνδυνο, την ίδια την βιωσιμότητα υλοποίησης του έργου, γεγονός που εκτιμώ ότι και εσείς δεν θα το επιθυμούσατε.

Επειδή όλα τα προηγούμενα που σας αναφέρω, προφανώς και είναι σε γνώση σας ή πολύ εύκολα θα μπορούσατε να τα γνωρίζετε εάν μπαίνατε στον κόπο να ενδιαφερθείτε για την νομική εξέλιξη της υπόθεσης, σας ενημερώνω, διότι αυτό δικαιολογημένα δεν το γνωρίζετε, ότι σήμερα μόλις περιήλθε επίσημα σε γνώση της ΔΕΥΑΛ, η υπ.αρ.34/13-4-2020 Διαπιστωτική Πράξη της Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 Ν.Λέσβου – Χίου – Σάμου, με την οποία απερρίφθη η προσφυγή που είχε ασκηθεί από τους κατοίκους της περιοχής Λαγκάδα και συνεπώς απρόσκοπτα νομικά και ουσιαστικά, η ΔΕΥΑΛ θα προχωρήσει στην εγκατάσταση του αναδόχου του έργου, ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι τεχνικές εργασίες.

Κε Πρόεδρε, προσβλέπω στην συνεργασία του ΤΕΕ και τη δική σας προσωπικά για την δημόσια ενημέρωση των κατοίκων του νησιού μας για την σπουδαιότητα υλοποίησης του έργου και για τον λόγο αυτόν σας ζητώ να ενημερώνεστε συχνότερα για το στάδιο της νομικής και τεχνικής υλοποίησης του, ώστε να μην δίνεται η εντύπωση στο μέλλον ότι αγνοείτε κεφαλαιώδεις πτυχές στην εξέλιξη του, όπως ευλόγως προκύπτει από την επιστολή σας.

Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Στρατής Κύτελης