Ολοκληρώθηκαν οι απολυμάνσεις στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι απολυμάνσεις σε όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης από εξειδικευμένα συνεργεία με απολυμαντικά μέσα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Στην κατεύθυνση του περιορισμού της πανδημίας του COVID - 19 και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις οδηγίες από τα αρμόδια υπουργεία, η Σχολική Επιτροπή θα επανέλθει, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, με νέες απολυμάνσεις στις Σχολικές της Μονάδες, για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού της.

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης
Παναγιώτης Κατσαβέλλης