3ωρη στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ Λέσβου και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για το μεταναστευτικό την Τετάρτη


3ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου 

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. Λέσβου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεδρίασή της και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων – Σωματείων, αποφάσισε τη συμμετοχή στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 για το ζήτημα του  μεταναστευτικού – προσφυγικού. 

Προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου για τη διευκόλυνση των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα να συμμετέχουν στη συγκέντρωση  που θα πραγματοποιηθεί, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης και ώρα 12:00.

Καλούμε τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα να συμμετέχουν

στην συγκέντρωση την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020  

στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης και ώρα 12:00

ΝΤ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΛΕΣΒΟΥ