450 τόνους αλάτι στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, αποσκοπώντας να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα για τον χειμώνα, προμηθεύτηκε χθες 450 τόνους άλατος.

Με την ευθύνη του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ιορδάνη Ιορδάνου, η ποσότητα του άλατος που χρησιμοποιείται σε περίπτωση παγετού για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από τις οδούς, μοιράζεται ήδη στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου.