Δ.Λ.Τ Λέσβου: Έως 15/01 ισχύουν οι κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης που λήγουν την 31/12


Ενημερώθηκαν σχετικώς το Τμήμα Τροχαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, καθώς και τα καταστήματα πώλησης των εν λόγω καρτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου ενημερώνει τους κατόχους καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης που λήγουν την 31/12/2019, ότι με σχετική Απόφασή του αυτές θα ισχύουν μέχρι την 15/01/2020.

Ενημερώθηκαν σχετικώς το Τμήμα Τροχαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, καθώς και τα καταστήματα πώλησης των εν λόγω καρτών.