Καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Μυτιλήνης


Συνεχίζονται από τα συνεργεία του Δήμου Μυτιλήνης με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων και με την επίβλεψη του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Φραντζέσκου, οι καθαρισμοί ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, μπάζα, απορρίμματα κλπ., ώστε σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερχείλισης και πλημμυρών.

Οι εργασίες εκτελούνται με γοργούς ρυθμούς και βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό ουσιαστικών επεμβάσεων που δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα, με σκοπό να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας για τους δημότες και τις περιουσίες τους.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, συνεργείο του Δήμου βρέθηκε σήμερα στους Λάμπου Μύλους, όπου προχώρησε στον καθαρισμό ρεμάτων.