Λοχαγός ο Αντιπεριφερειάρχης Κουφέλος Π.- Υπολοχαγός ο εικονολήπτης της TVM Β. Τηνέλης (PICS)


Την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019 το πρωί πραγματοποιήθηκε η θεσμοθετημένη από το Στρατό Ξηράς «Ημέρα Εφέδρου και Εθνοφύλακα», στο Παρατηρητήριο του Πεδίου Ασκήσεων  «ΚΑΜΕΝΟY ΔΑΣΟYΣ».

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν στο καμένο δάσος:

O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητα στο πρωτογενή τομέα  κ. Κουφέλος Παναγιώτης προήχθη στο βαθμό του Λοχαγού από το Στρατηγό Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ Υποστράτηγο Χρήστο Πουλιανίτη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο παρατηρητήριο Καμένου Δάσους στο πλαίσιο της «Ημέρας Εφέδρων και Εθνοφυλάκων».  


O συνάδερφος και εικονολήπτης της τηλεόρασης Μυτιλήνης Βασίλειος Τηνέλης προήχθη στο βαθμό του Υπολοχαγού από το Στρατηγό Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ Υποστράτηγο Χρήστο Πουλιανίτη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο παρατηρητήριο Καμένου Δάσους στο πλαίσιο της «Ημέρας Εφέδρων και Εθνοφύλακων. Μαζί του σε αυτή τη στιγμή το προσωπικό του γραφείου Τύπου της 98 ΑΔΤΕ.