Λιμενικό Ταμείο Λέσβου: «Μας αδικεί η ανακοίνωση της Παλλεσβιακής Ένωσης Συνταξιούχων»


Σχετικά με την ανακοίνωση της Παλλεσβιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ και συναφών φορέων και αναφορικά με τον επιβατικό λιμένα Μυτιλήνης θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής στα πλαίσια της αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:

Με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου τοποθετήθηκαν 17 μαρμάρινα παγκάκια κατά μήκος του λιμενοβραχίονα (πράσινος φάρος) και μια παροχή νερού (βρύση). Η κατασκευή τους είναι τέτοια ώστε να προστατεύονται από τη διάβρωση καθώς παλαιότερα τα ξύλινα τοποθετημένα παγκάκια έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αντικαθίστανται.


Παράλληλα, κατά μήκος της προκυμαίας υπάρχουν τοποθετημένα 27 ξύλινα παγκάκια.  

Επίσης, ο παλιός ανοιχτός χώρος αναμονής έχει ήδη γίνει κλειστός χώρος στον οποίο υπάρχουν 72 καθίσματα, 12 τραπεζάκια, 1 ψύκτη νερού και 2 μεγάλα κλιματιστικά. 

Συνεπώς, θεωρούμε ότι μας αδικεί η ανακοίνωση της Παλλεσβιακής Ένωσης Συνταξιούχων, καθώς έχουν γίνει πολλές σημαντικές βελτιωτικές κινήσεις τόσο στην προκυμαία της Μυτιλήνης όσο και στο εσωτερικό του Λιμανιού.

Φυσικά, κατανοούμε απόλυτα ότι υπάρχουν και άλλες ακόμη παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν. Κανείς όμως δεν μπορεί να παραβλέψει ότι το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο παρήγαγε και συνεχίζει να παράγει σημαντικό έργο στην κατεύθυνση της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών στους χώρους ευθύνης του.