Στην τελευταία θέση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας στο σύνολο 268 Περιφερειών της Ε.Έ η περιφέρεια Β. Αιγαίου


Περιφερειακή  Ανταγωνιστικότητα

Η δημοσιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 15 Δεικτών  περιφερειακής  ανταγωνιστικότητας  για την περίοδο 2016-2019 σύμφωνα με τους οποίους η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  κατατάσεται τελευταία στο σύνολο των 268 Περιφερειών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης   δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφήσει κανένα αδιάφορο. Η βαρύτητα του ζητήματος γίνεται ακόμη  μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η θέση της Περιφέρειάς μας χειροτέρευσε  σημαντικά σε σχέση με εκείνη της  προηγούμενης τριετίας.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο  είναι  ότι  εκτός από τον τομέα της  Υγείας  που βρίσκεται στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο  άλλοι κρίσιμου τομείς όπως  οι Καινοτομίες , η Τεχνολογική ετοιμότητα, οι Υποδομές, οι Θεσμοί, η Βασική εκπαίδευση   αξιολογούνται σε απελπιστικά χαμηλό επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι  σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο  χωρίς  όμως να προσεγγίζουν το μέσο κοινοτικό επίπεδο  βρίσκονται οι δείκτες  για την Ανώτερη εκπαίδευση  και την Επιχειρηματικότητα.
Θεωρούμε ως ευνόητη  και άμεση αντίδραση της Πολιτείας τόσο σε  κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο την σε βάθος αναζήτηση των γενεσιουργών αιτίων  για την  κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση  της εθνικά και όχι μόνο κρίσιμης  Περιφέρειάς μας.

Ως Οικονομικό Επιμελητήριο  έχουμε κατ΄επανάληψη  επισημάνει, χωρίς  να έχουμε θετική ανταπόκριση  από την Πολιτεία, μια σειρά λόγους  που οδηγούν  στην  διαχρονική  υποβάθμιση  της θέσης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου  στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας προφανής και ίσως   ο πλέον σημαντικός  λόγος  της κακοδαιμονίας μας είναι  η έλλειψη μιας ενιαίας συνεκτικής  αναπτυξιακής πολιτικής  που να περιλαμβάνει το σύνολο  των οικονομικών και κοινωνικών τομέων της Περιφέρειας. Δυστυχώς αυτό που μέχρι τώρα βιώνουμε  είναι  η αποσπασματική  και αυτόνομη λειτουργία  κάθε τομέα. Μια λειτουργία  που στερείται  ενός σοβαρού και μακρόπνοου  προγραμματισμού χωρίς  στοχοθεσία και   προσανατολισμένη στην  τρέχουσα και μόνο διαχείριση.

Θεωρούμε ως  επιτακτική  ανάγκη μεταξύ άλλων  την εκπόνηση ειδικών  και επιστημονικά θεμελιωμένων   μελετών  για τους τομείς  που η Περιφέρειά μας παρουσιάζει  σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα  όπως ο θεματικός τουρισμός, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας , ο πολιτισμός. Εξυπακούεται ότι οι μελέτες  αυτές θα πρέπει  να καθορίσουν  σαφείς στόχους  και να περιλαμβάνουν  ένα ρεαλιστικό σχέδιο υλοποίησής τους.

Παράλληλα με τα παραπάνω πρέπει  να αντιμετωπισθούν  με αποφασιστικό τρόπο  προβλήματα όπως :

  ολιγοπωλικακή κατάσταση στις    ακτοπλοϊκές  μεταφορές καθώς και η βαθμιαία υποβάθμιση  των  πλοίων που  δρομολογούνται στη ν Περιφέρειά μας
  αυθαίρετη τιμολογιακή πολιτική στις αερομεταφορές που ενώ εφαρμόζεται το μεταφορικό ισοδύναμο η κατά το δοκούν μεταβολή της τιμής των εισιτηρίων  εξουδετερώνει τη χρησιμότητά του.
-η αποσύνδεση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από την προσφυγική-μεταναστευτική κρίση  με αδιαπραγμάτευτο στόχο τη μόνιμη  θέσπισής τους τόσο στα νησιά  που ισχύει σήμερα όσο και σε εκείνα που  ανεύθυνα καταργήθηκε.  

Ένα καίριο ακόμη ζήτημα είναι  η μελέτη  και  η επί το δυνατόν  αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος που ενώ όλοι  το αναγνωρίζουν  ότι αποτελεί  μια ωρολογιακή βόμβα  στα θεμέλια όχι μόνο  τη Περιφέρειάς  μας αλλά και  όλης της χώρας, ελάχιστα  ουσιαστικά μέτρα παίρνονται για την  αντιμετώπισή του και προφανώς με την επιδοματική πολιτική του διχίλιαρου δεν λύνεται το πρόβλημα.

Στη σύντομη αυτή παρέμβασή μας θα θέλαμε να επανέλθουμε  στο ζήτημα της δημιουργίας , έστω και πειραματικά, στην Περιφέρειά μας θεματικών  Ειδικών Οικονομικών Ζωνών(ΕΟΖ). Σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας είχαμε αναφερθεί με σχετική λεπτομέρεια  στα σημαντικά οφέλη  που θα προέκυπταν για την Περιφέρειά μας   από τη δημιουργία  τέτοιων περιοχών και είχαμε  σκιαγραφήσει το εργασιακό, τελωνειακό και φορολογικό πλαίσιο της λειτουργίας τους. Σημειώνεται και πάλι  ότι οι  Ειδικές Οικονομικές Ζώνες γνωρίζουν  παγκόσμια άνθηση και αριθμούνται πλέον σε χιλιάδες με απτά θετικά αποτελέσματα  τόσο για τις περιοχές που έχουν ιδρυθεί  όσο και για το σύνολο των χωρών που αυτές ανήκουν. Δυστυχώς  στην Περιφέρειά μας η πρότασή μας  αντιμετωπίστηκε άλλοτε  αρνητικά  από ιδεοληπτικούς και χωρίς  μελέτη λόγους και άλλοτε επιφανειακά-ιδίως κατά τις προεκλογικές περιόδους. Ελπίζουμε η στάση αυτή , ύστερα και από τα α[αποκαρδιωτικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα  να  μεταβληθεί προς την θετική κατεύθυνση.
Θεωρούμε, τέλος, ότι είναι περισσότερο από αναγκαία η χάραξη μιας ολοκληρωμένης  και μακρόπνοης νησιωτικής πολιτικής  στη βάση και των συνταγματικών  σχετικών επιταγών. Μιας πολιτικής ανεπηρέαστης από  κομματικούς υπολογισμούς  και απαλλαγμένης από τις  πιέσεις ομάδων συμφερόντων.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος,
Μπαρούτης Παναγιώτης.