Εκλέγει εκπροσώπους στην ΠΕΔ ο Δήμος Μυτιλήνης


την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με το παρακάτω θέμα:

Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Β. Αιγαίου