Προτείνει έκτακτα θέματα για τις επόμενες συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης ο Μιχάλης Μαμάκος


Επιστολή προς τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Δημοσθένη Χατζηγιάννη για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συγκεκριμένα θέματα απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλάζουμε τον τόπο μας» Μιχάλης Μαμάκος.

Τα θέματα που προτείνει ο Μ. Μαμάκος να εισαχθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

1)Παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα όργανα Διοίκησης των κοινοτήτων του Δήμου για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

2)Αγροτική οδοποιία εν όψει της ελαιοκομικής περιόδου.

3)Μεταναστευτικό.

4)Στέγαση Μουσικού-Ειδικού Σχολείου.

5)Καθορισμός χωρου συνεδριάσεων και ορισμός Γραμματέα στις παρατάξεις που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον το επιθυμούν

6)Ενημέρωση του σώματος για τα αποτελέσματα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

7)Στοχοθεσία εν όψει της νέας τετραετίας μετά από διαβούλευση με φορείς του Δήμου μας.Ενημέρωση για τα συνεχιζόμενα έργα του πρώην Δήμου Λέσβου και αναφερόμαστε σε όσα έργα αφορούν τον Δήμο Μυτιλήνης.

8)Λήψη απόφασης επι εγγράφου της Κοινότητας Πλωμαρίου σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το λιμάνι Πλωμαρίου καθώς και ενημέρωση για την πύλη εισόδου στο λιμένα Πλωμαρίου