Εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος από το προσωπικό του Λιμενικού Σταθμού Μηθυμνας


Στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρας Περιβάλλοντος

1. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 05-06-2019 ενημέρωση των δημοτικών διαμερισμάτων περιοχής δικαιοδοσίας μας - σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σώματος Ελλήνων προσκόπων δημοτικής ενότητας Μήθυμνας.

2. Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες πραγματοποίησε την 05/06/2019 καθαρισμό ακτών Μήθυμνας –Εφταλούς – Συκαμινέας - Πέτρας – Ανάξου απο απορρίμματα.

3. Επιπροσθέτως την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε διανομή φυλλαδίων σε συναλλασσόμενο με την υπηρεσία μας κοινό απο στελέχη υπηρεσίας μας.