Τα τελευταία τσιμέντα από τον Δήμο Λέσβου | Εργασίες σε Κάτω Χάλικα, Μυστεγνά, Νέες Κυδωνίες, Μόρια & Πυργέλια


με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού

Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Λέσβου και την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, η τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων κοντά στο Κοιμητήριο του Κάτω Χάλικα, στα Μυστεγνά, στις Νέες Κυδωνίες και στη Μόρια. Με την παρέμβαση αυτή διευκολύνεται η διέλευση οχημάτων και πεζών και ικανοποιούνται σχετικά αιτήματα των κατοίκων των παραπάνω περιοχών.


Στις Νέες Κυδωνίες έγιναν, επίσης, εργασίες βελτίωσης της λειτουργικότητας του Κοιμητηρίου του χωριού.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων για καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών, από συνεργείο της ίδιας Αντιδημαρχίας πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης και τσιμεντόστρωσης πεζοδρομίων στην οδό Ήρινας (Πυργέλια), καθώς και πλακόστρωση σε τμήμα της Πλατείας των Υπεραστικών ΚΤΕΛ με σκοπό την πλήρη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα αυτών των σημείων.


Τέλος, τοποθετήθηκαν νέα, μοντέρνα, καλαίσθητα παγκάκια στην πλατεία των Κεραμιών αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά τον χώρο.