«Παγκόσμιο» το 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης στα πλαίσια του Erasmus+


Erasmus+ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “Cultural Mapping of Europe” το 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης φιλοξένησε εκπαιδευτικούς και μαθητές από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία από 13-17 Μαΐου 2019.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν σχολικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας. Οι εταίροι ξεναγήθηκαν στα μνημεία και τα αξιοθέατα του νησιού μας και φιλοξενήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της ελληνικής φιλοξενίας.