Νέο Δ.Σ. στον σύνδεσμο Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Λέσβου


Πρόεδρος ο Πασχαλιάς Κωνσταντίνος

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Λέσβου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 30/03/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα την 16/04/2019 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος                   Πασχαλιάς Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος             Καρακωνσταντίνος Παρασκευάς
Γεν. Γραμματέας         Τσεκούρας Ιωάννης
Ταμίας                                     Ρέππα Ευαγγελία
΄Εφορος Δημ. Σχέσεων          Κοπάνου Στυλιανός
Μέλη                           Ταμβακέρας Βλάσης
                                            Βουκλαρής Παναγιώτης

Για το Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Κ.Κ.Α.Λ.

                          Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

                  Κωνσταντίνος Πασχαλιάς                                                      Ιωάννης Τσεκούρας