Φως για το Πολύκεντρο Πλωμαρίου


Πρόταση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και συντήρησης του Πολύκεντρου Πλωμαρίου, στο πρόγραμμα Δ.Ε. του 2019 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου "Το Πόλιον" με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση έλαβε επιστολή από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (27-2-2019), σύμφωνα με την οποία, δεδομένης της μεγάλης σημασίας του έργου, προτείνει στο Δήμο Λέσβου, ιδιοκτησίας του οποίου είναι το Πολύκεντρο Πλωμαρίου, να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και συντήρησης του Πολύκεντρου Πλωμαρίου, στο πρόγραμμα Δ.Ε. του 2019 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Αποτελεί δε απάντηση στην ανοικτή επιστολή (24-1-2019) που είχε στείλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Το Πόλιον" προς όλους τους αρμόδιους φορείς κρούοντας τον κώδωνα κινδύνου για την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης και συντήρησης του Πολυκέντρου.


Ευελπιστώντας δε, ο Σύλλογος "Το Πόλιον" στην ανταπόκριση του Δήμου και ότι δεν θα υπάρξουν γραφειοκρατικές δυσκολίες - και αν τυχόν υπάρξουν θα υπερπηδηθούν, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Β. Αιγαίου για το ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία της.

Επανέλαβε ακόμη μια φορά την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης και συντήρησης του διότι είναι, πραγματικά, μοναδικό για το Πλωμάρι πολιτιστικό κτηριακό κόσμημα και αποτελεί παράδειγμα νέας χρήσης βιομηχανικού κτηρίου, ίσως το πρώτο στη Λέσβο. Στεγάζει στο ισόγειο του το, επίσης, το μοναδικό στην Ελλάδα "Μουσείο Σαπωνοποιίας", το Κ.Α.Π.Η. Πλωμαρίου και παράλληλα λειτουργεί ως Πολιτιστικός Πολυχώρος, φιλοξενώντας πολλαπλές πολιτιστικές, κοινωνικές και σχολικές εκδηλώσεις του Πλωμαρίου καθώς και εκτός αυτού, όπως π.χ. θερινά σεμινάρια του Παν/μίου Αιγαίου.

Μετά από τα πλέον των 30 χρόνων ανακατασκευής και επανάχρησης του παλαιού σαπωνοποιείου, ως Πολιτιστικού Πολυχώρου, όπως είναι φυσικό, το κτήριο χρήζει άμεσης επισκευής και αποκατάστασης.