Ο απολογισμός του έργου του Γ. Γιαννελη ως Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής ΠολιτικήςΟ απολογισμός  του έργου του Γ. Γιαννελη ως Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Σύντομος απολογισμός  του έργου του Γ. Γιαννελη ως Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την τετραετή θητεία του (8-4-2015 μέχρι 6 - 3 -2019)

 1. Έγινε αποδεκτή από την Πολιτική Ηγεσία η πρότασή μου για την καθιέρωση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στην Νησιωτική Ελλάδα, κάτι που σε ελάχιστες  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται. 
  Το μέτρο ισχύει για τις μετακινήσεις των νησιωτών πολιτών και τις μεταφορές των εμπορευμάτων, μελετάται δε η επέκτασή του και στις αεροπορικές μεταφορές.
 2. Έπαψε οριστικά ο από τριακονταετίας αναχρονιστικός τρόπος μεταφοράς του νερού στα άνυδρα νησιά με τα υδροφόρα πλοία και εγκαταστάθηκαν παντού αφαλατώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης επάρκεια ύδατος σε όλα τα νησιά και να μειωθεί κατακόρυφα το κόστος  του Ελληνικού Δημοσίου (χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πάτμος όπου από 12,5 €/ανά κυβικό μέτρο μειώθηκε στα 0,74€).         
 3. Έγινε αποδεκτή η εισήγησή μου από την Πολιτική Ηγεσία για την επέκταση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Ν.Π. (ΓΓΑΙΝΠ), στο άρθρο 12 του Ν. 4597/28-2-2019, σε όλη τη νησιωτική επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης) ενώ μέχρι τώρα περιοριζόταν στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.
 4. Προωθήθηκε για υπογραφή στον κ. Πρωθυπουργό Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την  ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΡ.Ι.ΝΗ.ΠΟ) με έδρα την Μυτιλήνη, το οποίο θα επεξεργάζεται επιμέρους νησιωτικές πολιτικές κυρίως στους τομείς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των νησιών.
 5. Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ) το οποίο θα αποτελέσει χρήσιμο γνωμοδοτικό εργαλείο στην άσκηση νησιωτικών πολιτικών. Χρειάζεται περαιτέρω πρωτοβουλία για την πρώτη σύγκλισή του.
 6. Μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας έγινε αποδεκτή η πρότασή μου για την κατοίκηση και αξιοποίηση των ακατοίκητων μικρών νησιών με την ένταξη τους στο πρόγραμμα INTERREG II Ελλάδα –Κύπρος, πλην όμως δεν συμπεριελήφθη στο σχετικό πρόγραμμα και χρειάζεται περαιτέρω ενεργοποίησή του.
 7. Εδραιώθηκε η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και απομακρύνθηκε κάθε σκέψη για κατάργησή της, ιδίως μετά την ψήφιση νόμου επέκτασης των αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση του προσωπικού της.
 8. Λύθηκαν προβλήματα δεκαετιών σε νησιά του Αιγαίου όπως το πολεοδομικό της Ερμούπολης Σύρου, η επανέγκριση ορίων των παραδοσιακών οικισμών Πλάκας Μήλου, προώθηση ρυμοτομικών τροποποιήσεων σε Πάρο, Κύθνο, Άνδρο, Λέρο κλπ.
 9. Πραγματοποιήθηκαν χαρακτηρισμοί κτιρίων ως διατηρητέων σε πολλά νησιά του Αιγαίου.
 10. Ενισχύθηκαν σημαντικοί θεσμοί όπως η Aegean Regatta, η θεατρική συνάντηση Αιγαίου, Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες στίβου κ.α. 
 11. Αναβίωσαν οι εκδηλώσεις Δημοκρατίας στη Λέρο.
 12. Έγινε η προβολή των ιδιαιτεροτήτων των νησιών του Αιγαίου στον ΟΗΕ κλπ.

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα