Ενημερωτική Εκδήλωση από το επιμελητήριο Λέσβου


σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία


Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), διοργανώνουν Ανοικτή Ενημερωτική Εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστεί η Υλοποίηση των Δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη - Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με τίτλο:

Ä  «Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ä  «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
Ä  «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες Αγορές»
Ä  «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ»
τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου (Π. Κουντουριώτη 71, 1ος όροφος, Μυτιλήνη).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί – από τα στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ - αναλυτική παρουσίαση του βέλτιστου τρόπου υλοποίησης των Δράσεων και στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.