Περιφερειακή συνέλευση και εκλογές στο Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Μυτιλήνης


Περιφερειακές συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 31 Μαρτίου ταυτόχρονα σε όλα τα περιφερειακά τμήματα του ΕΕΣ .

Στη Μυτιλήνη στη συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί και εκλογή 9 μελών και δύο αναπληρωματικών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ  Μυτιλήνης.