Έκτακτα προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Προκυμαία Μυτιλήνης


Προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης έργου ύδρευσης από Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης ΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Πέμπτη-Παρασκευή 28-29/03-2019 στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης και συγκεκριμένα κατά μήκος της παραλιακής οδού Π. Κουντουριώτη από το ύψος της συμβολής με οδό Αλκαίου έως την έξοδο οδού Βούτσικα, έμπροσθεν παλιού λιμεναρχείου.

2. Από ώρα 06:00 της Πέμπτης 28-03-2019 απαγορεύεται η Στάση και η Στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Π. Κουντουριώτη, στο χώρο εκτέλεσης των έργων και συγκεκριμένα από το ύψος της συμβολής με οδό Αλκαίου έως την έξοδο οδού Βούτσικα έμπροσθεν παλιού λιμεναρχείου. Παράλληλα απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων, που κινούνται επί της Π. Κουντουριώτη, στην οδό Αλκαίου ενώ όλα τα σταθμευμένα οχήματα θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από τους οδηγούς. Όσα οχήματα παραμείνουν σταθμευμένα παρεμποδίζοντας την έναρξη και εκτέλεση των εργασιών θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα.

3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ταυτόχρονα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας σε επαρκή πλάτος οδοστρώματος (τουλάχιστον 7 μέτρων). Ο διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας θα γίνεται, όπου απαιτείται, με τη τοποθέτηση ανακλαστικής ταινίας επί του οδοστρώματος ενώ θα γίνεται ανά διαστήματα και τοποθέτηση κώνων. Προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ή των ανάδοχων εταιρειών, από κατάλληλα σημεία, θα ελέγχει την κυκλοφορία με την παρέμβαση τροχονόμων Κ.Λ Μυτιλήνης όπου απαιτείται. Παράλληλα από Υπηρεσία μας θα υποδεικνύονται τα τμήματα του οδοστρώματος όπου θα απαγορεύεται η Στάση και η Στάθμευση των οχημάτων για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας με υποχρέωση της υπεύθυνης εταιρίας για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών (τοποθέτηση σημειωμάτων στα παρπριζ), την τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών σήμανσης (κώνων) κλπ.

4. Δ.Ε.Υ.Α.Λ και ανάδοχες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του έργου εντέλλονται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας της ανωτέρω παραλιακής οδού εφιστώντας την προσοχή στα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω υπ’αριθμ 8 σχετικό έγγραφό μας.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΦΛΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ